Tarieven

Tarieven

Een shiatsubehandeling  kost  € 45,-.
Betaling graag contant of zo nodig per bank of Giro. Bij annulering graag 24 uur voor de behandeling anders ben ik genoodzaakt het tarief in rekening te brengen.

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen via een aanvullende verzekering. Dit gaat dus niet van uw eigen bijdrage af. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van welke aanvullende verzekering u heeft. U kunt dit altijd navragen bij uw verzekering of op internet nazien. U dient uw rekening zelf bij uw verzekeraar in te dienen.

Ik ben aangesloten bij: 

  LVNT   -Landelijk Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

  RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

   ESA   - European Shiatsu Association